Rozchodník sfarbí električkovú trať na dvoch úsekoch Dúbravsko-karloveskej radiály

1195

Práce na modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály vrcholia. Hlavné mesto osádzalo rozchodník na električkovú trať od tunela po most Lafranconi.

Rozchodník bude osadený na dvoch úsekoch a to:

  • od tunela po zastávku Botanická záhrada (aktuálne je osadený na úseku od tunela po most Lafranconi)
  • od uzla Molecova až po obratisko v Karlovej Vsi (v minulosti bol osadený na úseku od Miestneho úradu Karlova Ves po zastávku Borská, teraz ho osádzame od Segnerovej v smere do centra)

Príjemnejší pohľad na električkovú trať vytvárajú sukulentné trvalky rodu Sedum, ktoré nie sú náročné na starostlivosť a netreba ich zavlažovať.

Rozchodník zároveň pohlcuje zvuk a zadržiava vodu. Električkovú trať skrášlenú rozchodníkom bude mesto prinášať aj na ďalších modernizovaných električkových tratiach.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR