Rozhovor s bývalou stážistkou z kancelárie BSK v Bruseli

293

Tento týždeň sme sa lúčili s našou stážistkou Jankou, ktorá absolvovala svoju stáž na  jar 2019. Spýtali sme sa jej pár otázok, napríklad ako hodnotí Brusel a čo si zo stáže odniesla.

Prečo si sa rozhodla na stáž prihlásiť?

Na stáž som sa prihlásila , aby som si rozšírila svoje vedomosti o EÚ, videla ako fungujú EÚ inštitúcie a najmä osobne ich navštívila. Tiež ma zaujímal spôsob začlenenia regiónov do celého legislatívneho procesu tvorby politík EÚ.  

Ako vyzeral tvoj bežný pracovný deň?

Môj pracovný deň bol rozmanitý, na jednej strane príprava podkladov a materiálov a na druhej strane možnosť zúčastňovať sa rôznych podujatí v európskych inštitúciách a iných regionálnych zastúpeniach. 

Naučila si sa počas stáže niečo nové a využiješ tieto skúsenosti v budúcnosti?

Môžem povedať, že som sa naučila viac ako som očakávala. Nielen že som si zlepšila svoj písomný prejav, ale aj vďaka príprave podkladov a monitorovaniu aktivít som sa dozvedela o možnostiach, ktoré EÚ ponuka, či už v podobe rôznych súťaží, projektov alebo iniciatív. Mala som česť reprezentovať krásy Slovenska na dni otvorených dverí Európskych inštitúcií, čo bola nezameniteľná skúsenosť. A či využijem tieto skúsenosti v budúcnosti ? Určite áno, predovšetkým na štátniciach ktoré ma čakajú už budúci týždeň

Ako hodnotíš Brusel, je to priateľské mesto pre cudzincov alebo si z neho nemala dobrý pocit?

Mne osobne sa život v Bruseli veľmi páčil. Ak by som mala Brusel opísať do jednej vety, tak by som ho zhodnotila takto: zelené multikultúrne mesto plné mladých ľudí a možností.  Zelené kvôli parkom, ktoré mesto obklopujú. Multikultúrne a plné mladých ľudí už len kvôli počtu stážistov, ktorí sa tam nachádzajú. 

Naplnila stáž tvoje očakávania a prihlásila by si sa opäť?

Určite áno.  Výhodou tejto stáže bolo začlenenie do tímu kancelárie BSK a získanie dôvery kolegov, ktorú do mňa vkladali. Vďaka tejto stáži som mala možnosť zažiť spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi a štátmi z celej EÚ na vlastné oči.  

Čo by si odporučila študentom, ktorí majú záujem o stáž?

Nech sa neboja a využijú šancu reprezentovať Slovenskú republiku na pôde EÚ. Taktiež je dôležite aby vedeli, že štvrtky patria stážistom, tak nech sa nezabudnú zastaviť na PLUXE. 

FOTO:BSK