Rozhovor s bývalými stážistami z kancelárie BSK v Bruseli

336

„Práce bolo dostatok, ale necítila som sa pod stresom. Stážista sa môže spoľahnúť na svojich šéfov, ktorí vo všetkom ochotne poradia, ale zároveň má aj veľa voľnosti a samostatnosti venovať sa tomu, čo ho naozaj zaujíma.“ Veronika

Uplynulý týždeň sme boli v kontakte s našimi bývalými stážistami Veronikou Gálovou a Matejom Ondrejákom, ktorí absolvovali svoju stáž u nás na jar v roku 2017. Spýtali sme sa ich pár otázok, napríklad ako sa im stáž páčila a čo si z Bruselu odniesli. 

Aká bola motivácia uchádzať sa o stáž v kancelárii BSK v Bruseli?

Matej: Na stáž do kancelárie BSK som sa hlásil v čase, keď som stážoval na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave. Pracovná náplň stáže ma veľmi bavila a chcel som sa ďalej zaoberať Európskou úniou. Pri hľadaní nových skúseností som si povedal, že by bolo zaujímavé vidieť a mať skúsenosť z druhej strany – zo strany členského štátu, respektíve regiónu. Tak sa zrodil nápad skúsiť osloviť slovenské kraje, a keď sa naskytla príležitosť stáže priamo v Bruseli, tak som už neváhal.

Ako vyzeral tvoj deň ako stážista? Aká bola tvoja náplň práce?

Veronika: Kancelária bola úzko prepojená s Výborom regiónov a sledovala najmä činnosť dvoch výborov. Prácou stážistu bolo pripravovať podklady na zasadania týchto výborov, na ktorých sa zúčastňoval predseda alebo podpredseda BSK. Zaujímavou časťou práce bolo draftovanie noviniek na web a Facebook, bolo preto potrebné mať prehľad o dianí v Bruseli, ktoré témy by mohli byť zaujímavé pre slovenské kraje. Ako stážistka som sa zúčastnila aj viacerých konferencií a workshopov organizovaných európskymi inštitúciami alebo inými krajskými zastúpeniami, z ktorých závery som spracovávala. Súčasťou práce kancelárie boli aj prezentačné aktivity BSK v Bruseli, jedným z príjemných eventov, ktorý som pomáhala zorganizovať bola Vínna cesta v Bruseli alebo prezentácia kraja na dni otvorených dverí vo Výbore regiónov.

 „Brusel je veľmi živé mesto, kde sa neustále   niečo deje a každý si môže nájsť v ponuke to svoje.“ Veronika

Ako si trávil svoj voľný  čas v Bruseli? Mal si možnosť stretnúť sa aj so stážistami z iných kancelárii/inštitúcií?

Veronika: Stáž som absolvovala od apríla do júna a tak som mala možnosť si užiť ojedinele pekné počasie v Bruseli. Vďaka rôznym slovenským eventom som sa spoznala aj so slovenskou komunitou a kamarátov som si našla aj medzi zahraničnými stážistami. Brusel je veľmi živé mesto, kde sa neustále niečo deje a každý si môže nájsť v ponuke to svoje. Navyše poloha mesta je skvelá pre tých, čo radi cestujú, pretože sa dá vlakom ľahko dostať do krásnych belgických miest, Holandska aj Francúzska.

Bol si spokojný s celkovým priebehom stáže?

Veronika: Stáž bola perfektná skúsenosť aj pre môj osobný aj profesionálny život. Každému môžem iba odporučiť podanie si prihlášky. Práce bolo dostatok, ale necítila som sa pod stresom. Stážista sa môže spoľahnúť na svojich šéfov, ktorí vo všetkom ochotne poradia, ale zároveň má aj veľa voľnosti a samostatnosti venovať sa tomu, čo ho naozaj zaujíma.

Aké boli tvoje najobľúbenejšie aktivity v rámci stáže?

Matej: Za najzaujímavejšie by som označil konferencie a ďalšie udalosti, ktorých je v Bruseli neúrekom a v podstate na akúkoľvek tému, ktorá človeku napadne. V rámci tém, ktoré boli zaujímavé pre Bratislavský kraj som sa zúčastnil udalostí a konferencií napr. o spustení Fondu na zamestnanosť mladých ľudí, o ekologickej udržateľnosti vodného hospodárstva v blízkosti miest, o možnostiach programov zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok, atď. … Teda škála je skutočne široká a umožňuje stážistovi pochopiť rozsah európskej agendy a možnosti, ktoré poskytuje nielen slovenským krajom. Okrem toho sme ako stážisti boli podporovaní v proaktívnom prístupe a mohli sme sa zúčastniť konferencií, ktoré sme si sami dohľadali. V neposlednom rade, sú tieto udalosti skvelou príležitosťou navštíviť budovy európskych inštitúcií a iných zastupiteľských úradov, ktoré ich organizujú, a do ktorých sa bežní návštevníci tak ľahko nedostanú.

Čo pre teba predstavovalo najväčší problém počas stáže, čo by si zmenil/zmenila?

Veronika: Najväčším problémom bolo hľadanie si ubytovania na diaľku a na krátke obdobie. Ponúk ubytovania v Bruseli je dostatok, väčšinou ide ale o ponuky na obdobie minimálne jedného roka a málokto je ochotný robiť bytové prehliadky cez Skype. Samozrejme začať žiť vo veľkom meste v cudzej krajine je vždy náročné, Brusel je ale veľmi príjemné a priateľské mesto, kde sa dá rýchlo zorientovať. Asi jediné, čo ma prekvapilo, bolo veľké riziko krádeží. Na svojej stáži by som avšak nemenila nič  

Aký bol prínos stáže pre teba z pohľadu osobnostného a profesionálneho rozvoja?

Veronika: Vďaka stáži som mala možnosť skúsiť si život v Bruseli a prácu pre samosprávny kraj. Aj vďaka tejto skúsenosti som bola neskôr prijatá na polročnú stáž v Európskom parlamente. 

Matej: Z pohľadu profesionálneho rozvoja mi stáž umožnila bezprostredný kontakt s agendou Bratislavského kraja, a tým hlbšie nazrieť do oblasti európskych štúdií, a to predovšetkým z regionálnej perspektívy. Stáž mi umožnila aj ďalej rozvíjať zručnosti, ktoré považujem za významné pre moje ďalšie profesionálne uplatnenie. Za najdôležitejšie považujem najmä schopnosť pracovať v tíme, ktorá je dnes vysoko cenená a nie pre každého človeka je samozrejmosťou; ďalej v súvislosti so spracovávaním informácií to sú analytické schopnosti, ktoré sú v dnešnej dobe presýtenej kvantom informácií mimoriadne užitočné, a dokonca nevyhnutné; a nakoniec to je aj schopnosť samostatne riešiť problémy a mať k ním proaktívny prístup. Stáž v Kancelárii BSK v Bruseli bola pre mňa výnimočnou príležitosťou a jednoznačným prínosom. Po osobnostnej stránke to sú určite skúsenosti ako život v takom meste ako je Brusel, naučenie sa zodpovednosti a v neposlednom rade to bolo aj spoznanie všetkých tých skvelých ľudí, nielen v Kancelárii BSK, ale aj v iných inštitúciách. Bez nich by celá skúsenosť zo stáže bola značne ochudobnená o jeden významný prvok – nové priateľstvá.