Rozhovor s bývalými stážistami z kancelárie BSK v Bruseli

382

V poslednom období sme sa rozlúčili s našimi dvoma stážistami Karolom a Jurajom. Pri ich odchode sme s nimi urobili krátky rozhovor o ich pôsobení na stáži, ale aj o tom, aké sú ich plány v blízkej budúcnosti.

Úspešne ste absolvovali stáž v našej kancelárii. Mohli by ste nám priblížiť, prečo sa rozhodli uchádzať sa o stáž, aká bola vaša pracovná náplň a ako stáž hodnotíte po jej absolvovaní?

Karol: Možnosť stáže na zastúpení BSK som evidoval dlhšiu dobu vďaka sociálnym sieťam, zaujala ma na nej najmä kombinácia regionálnej politiky a európskych záležitostí, oblastí tvoriacich podstatnú časť môjho štúdia, no aj to, ako vlastne funguje samosprávny kraj v Bruseli. Na stáž som sa prihlásil hneď, ako som si v rámci štúdia vytvoril priestor na dlhší zahraničný pobyt. Prijali ma, tak som sa v rámci posledného ročníka môjho magisterského štúdia verejnej správy vybral do Bruselu a som rád, že som sa tak rozhodol. So stážou som bol totiž spokojný, bola to výborná skúsenosť. Úloh bolo veľa a boli rôznorodé, čo je veľké plus. Veľa z nich súviselo s aktivitami BSK v Európskom výbore regiónov – od pripravovania podkladov, zápisov, článkov, príhovorov predsedu BSK, po účasť na zasadnutiach. Ďalej som mal napríklad možnosť za zúčastňovať konferencií, spravovať Facebook, webovú stránku či pomáhať s organizáciou kultúrnych podujatí.

Juraj: Na stáž som sa prihlásil z viacerých dôvodov. Určite ma zaujalo to, že stáž je v zahraničí, taktiež som si chcel zdokonaliť prehľad o fungovaní inštitúcii EÚ, ako aj získať lepší prehľad v regionálnej politike. Absolvoval som aj stáž na odbore školstva a športu na BSK v Bratislave a táto stáž na mňa pôsobila ako vhodné pokračovanie. Počas stáže som mal rôzne úlohy. Či už to bolo chodenie na rôzne konferencie, semináre alebo stretnutia a následne robenie reportov, spravovanie webu a Facebook stránky kancelárie, organizovanie akcii alebo ďalšie rôzne úlohy spojené s chodom kancelárie. Stáž hodnotím veľmi pozitívne a v podstate jej nemám čo vytknúť. 

Ako sa vám páčil život v Bruseli? Navštívili ste mesto už predtým? Plánujete v meste zostať aj po absolvovaní stáže?

Karol: V Bruseli som už nejaký čas strávil v rámci mobility Erasmus +, takže to pre mňa nebola úplná novinka. Mesto sa mi páči, rád som sa doň vrátil. Nakoniec som v Bruseli strávil o dva mesiace viac ako som pôvodne plánoval, musím sa však vrátiť domov dokončiť štúdium.

Juraj: Brusel som navštívil po prvý krát a veľmi rýchlo som si na mesto zvykol. Vo voľnom čase som si vedel spraviť program či už v Bruseli alebo som cestoval, takže som sa vôbec nenudil. Po ukončení stáže sa plánujem vrátiť do Bratislavy a pokúsiť sa úspešne dokončiť moje vysokoškolské štúdium.

Aké máte plány po ukončení vysokoškolského štúdia?

Karol: Hlásim sa na absolventské stáže v inštitúciách EÚ, takže možno sa v mojich plánoch opäť ocitne Brusel. Z profesijného hľadiska by som sa rád venoval regionálnej politike EÚ, resp. európskym štrukturálnym a investičným fondom, ktoré s ňou úzko súvisia.

Juraj: Rád by som sa uplatnil niekde, kde využijem svoje vysokoškolské vzdelanie. Pravdepodobne sa pokúsim dostať na stáž, ktorú ponúkajú inštitúcie EÚ. Láka ma aj absolvovanie stáže u poslancov Európskeho parlamentu.

FOTO: BSK