Rusovce majú v centrálnej časti nové smerovníky

770

Pozdĺž Balkánskej v Rusovciach nájdete nové smerovníky. Tie pôvodné už dosluhujú a nápisy na nich sa šúpu. „Nahradili sme ich teda novými, ktoré dizajnom ladia s novým osádzaným mobiliárom v našej mestskej časti. Postupne máme v pláne výmenu aj ostatných smerovníkov,“ priblížila mestská časť na sociálnej sieti.

Výmenu smerovníkov mestská časť zrealizovala vďaka projektu Gerulata – Carnuntum – Geschichte lebt/ Gerulata – Carnuntum – Zažite históriu, ktorý je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Rakúsko. 

 Zdroj: Mestská časť Rusovce