Rusovce rekonštruujú plochy v areáli materskej školy

833

Rusovce dávajú do poriadku dlhodobo neriešený havarijný stav asfaltových plôch na dvore Materskej školy na Kovácsovej ulici. Pôvodný nevyhovujúci povrch vymenia za nový, aby sa deti navštevujúce škôlku mohli s príchodom nového školského roka hrať na bezpečnom povrchu.

Zdroj: Rusovce