Rusovce: Z dôvodu betonárskych prác bude do konca mája autobusové otočisko neprejazdné

462

Mestská časť Rusovce oznamuje, že z dôvodu betonárskych prác a technologických procesov tvrdnutia a tuhnutia betónového krytu na revitalizácii autobusového otočiska bude od dnešného večera 4.5. od 18:00 hod. do 31.5. autobusové otočisko neprejazdné.

Uzatvorený bude výjazd z Kovácsovej ulice pri autobusovom otočisku ako aj prejazd cez autobusové otočisko smerom k železničnej stanici. V uvedenom termíne bude Kovácsova ulica „slepá“, v úseku od križovatky ulíc Pohraničníkov a Kovácsova smerom k autobusovému otočisku, t. j. dočasne sa zmení jednosmerná cestná premávka na obojsmernú. Obchádzková trasa na železničnú stanicu bude po Kovácsovej ulici cez spevnenú plochu z betónových panelov pred autobusovým otočiskom.

Následne po uvedenom termíne bude v rámci autobusového otočiska vytvorený koridor pre výjazd vozidiel z Kovácsovej ulice na hlavnú cestu – Balkánsku ulicu, ako aj k železničnej stanici. Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení so zhotoviteľom stavby.

Zdroj: Rusovce