Rusovce zachránili historicky významné sakrálne pamiatky

768

Ochrana a rekonštrukcia šiestich drobných historicky významných sakrálnych pamiatok Rusoviec sa podarila. Pre mnohé z nich to bol naozaj zásah v poslednej chvíli.

„Obnova kultúrneho dedičstva musí byť prioritou každej mestskej časti. Naše pamiatky z 18. a 19. storočia podliehali vplyvu času a počasia. Pre nás bola dôležitá ich obnova, aj z dôvodu zachovania pamiatok pre budúce generácie. Som rada, že sa projekt so zapojením OZ Natura Rusovce podarilo dotiahnuť do úspešného konca a našim rusovským sakrálnym pamiatkam sa prinavrátila ich niekdajšia krása a jedinečnosť,“ uviedla starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová.

V rámci projektu boli zrekonštruované tieto pamiatky:

  • Stĺp Najsvätejšej Trojice na Balkánskej ulici (1748)
  • Obelisk rodiny Zichi na Balkánskej ulici (1776)
  • Socha Piety na stĺpe na Balkánskej ulici (1742)
  • Morový stĺp sv. Antona na Gerulatskej ulici (1719)
  • Socha Ukrižovaného na križovatke ulíc Balkánska – Lesnícka (1745)
  • Drevený kríž a kovová socha Ukrižovaného na Balkánskej ulici (1880)

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a štedrými darcami.

Zdroj: Rusovce