Rusovce zrevitalizujú autobusové otočisko

1564

Rusovce majú skvelú správu! Mestská časť sa uchádzala o podporu financovania projektu revitalizácie autobusového otočiska a bola úspešná! Získali finančnú podporu vo výške 491 780 Eur. Zo svojho rozpočtu priložia čiastku povinného spolufinancovania.

Rusovčania sa tak môžu tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti železničnej stanice a modernizácie autobusových zastávok.

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude celý areál debarierizovaný. Vybudujú dva bezpečné priechody pre chodcov, osadia drobný mobiliár, nainštalujú informačnú tabuľu a osadia stojany na bicykle, lavičky či smetné koše. Okrem toho osvetlia priestor LED svietidlami a dvomi bezpečnostnými kamerami. Vybudujú sa aj nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych príchodoch a odchodoch autobusov.

Ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia osadia tri polozapustené kontajnery na separovaný odpad, rekultivujú zeleň, zasadia stromy a vybudujú studňu na zavlažovanie.

Zdroj: Rusovce