Ružinov hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie ihriska na Mesačnej ulici

445

Mestská časť Ružinov plánuje zrekonštruovať detské ihrisko na Mesačnej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky, ktorú zverejnili v piatok 25. 11. vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, je 213.330,67 eura bez DPH.

„Rekonštrukcia rieši odstránenie prevažnej časti spevnených plôch, vnútorných múrikov herných priestorov, herných prvkov a mobiliáru, ktoré sú v havarijnom stave,“ spresňuje samospráva vo výzve na predkladanie ponúk. Ihrisko má dostať nové dispozičné riešenie s usporiadaním zón pre vekové kategórie detí a mládeže. Súčasťou rekonštrukcie bude tiež výmena mantinelov hokejbalového ihriska, objekt bude po obnove využívať solárne osvetlenie. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 19. decembra.

Zdroj: TASR