Ružinov môže cez dotácie prerozdeliť 150.000 eur

774

Bratislavský Ružinov môže tento rok na podporu komunitných a rozvojových aktivít prerozdeliť 150.000 eur. Na podanie projektov pre poskytnutie dotácie majú záujemcovia čas do 22. marca. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

Projekty môžu spadať do rôznych oblastí. Môže ísť o kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia či rozvoj komunitného života.

„Dôležité je, že žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí,“ upozorňuje samospráva. V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí tohto žiadateľa zastavené

Komunitnou dotáciou je taká, ktorej cieľom je podpora komunitných krátkodobých projektov zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide napríklad o športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, či tvorivé dielne.

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym cieľom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo, minimálne tri roky, a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre jej ďalší rozvoj.

Zdroj: TASR