Ružinov organizuje bezplatný odvoz nepotrebného elektorodpadu

547

Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje bezplatný odvoz nepotrebného elektorodpadu na ekologickú recykláciu.

Ak máte doma starý, nepotrebný alebo nefunkný televízor, chladničku, práčku, mikrovlnku, sporák, počítač či akýkoľvek iný rozmený elektorspotrebič, vyložte ho v sobotu, 7. októbra 2023 do 8:00 hod. do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu a my vám ho bezplatne odvezieme.

AKO NA TO?

1.   Najneskôr do 4. októbra 2023 kontaktujte  Miestny úrad Bratislava – Ružinov:    

  • počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4452
  • non-stop e-mailom na:zber@ruzinov.sk  

2.   Nahláste nasledovné údaje:

  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  spotrebiče odviezť

3.  Odvoz si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online na stránke  www.zberelektroodpadu.sk

4.   V deň zberu vyložte do 8:00 hod. elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Ďalšie dôležité informácie k zberu:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Zabráni sa tým, aby elektorodpad skončil v rukách neoprávnených zberačov,  ktorí s ním môžu neodborne nakladať a prispieť tak k vzniku čiernych skládok.
  • Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na tel. čísle 0907 434 303.
  • Elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
  • Ak máte veľký spotrebič nad 25 kg (okrem TV a monitora), napríklad chladničku, práčku, sporák, a nestíhate stanovený termín zberu, môžete si bezplatný odvoz objednať počas celého roka.Termíny zberu sú zverejnené na  www.zberelektroodpadu.sk.

Zdroj: Ruzinov.sk