Ružinov organizuje zbierku detských pomôcok

677

Začiatok školského roka je vždy výnimočný. Pre prváčikov a ich rodičov v tom, že sa začína nová životná etapa, pre starších žiakov v tom, že im skončili prázdniny a nastáva opäť čas učenia a pre rodičov zase končí čas, kedy museli celé dni vymýšľať svojim ratolestiam program. Mestská časť Ružinov organizuje zbierku detských pomôcok.

„Sú však medzi nami aj ľudia, naši spoluobčania či susedia, ktorí vnímajú začiatok školského roka aj ako zvýšené výdavky, ktoré ich rodinný rozpočet zaťažia a mnoho krát spôsobia problémy. Mnohí z nás si takéto situácie ani len nevieme predstaviť, ale žiaľ aj toto je realita, pred ktorou by sme nemali zatvárať oči a snažiť sa pomôcť. Ružinov s vyše 80 tisíc obyvateľmi patrí medzi najviac solventné miesta na život na Slovensku a vieme, že Ružinovčania už neraz ukázali svoju solidaritu a spolupatričnosť a preto veríme, že aj táto aktivita ukáže, že naozaj sú v Ružinove tí najlepší ľudia,“ približuje ružinovský poslanec Martin Patoprstý.

V minulosti ľudia nosili do zbierky najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity či školské tašky. Pomôcky bude mestská časť zbierať do 28. augusta, aby sa stihli pred začiatkom školského roku ešte distribuovať. Odovzdať veci môžete denne do špeciálneho boxu označeného grafikou zbierky denne pred Centrom Rafael na Narcisovej 5.

Veci budú v spolupráci s neziskovými organizáciami a rodinnými centrami prerozdelené primárne medzi sociálne slabšie rodiny v Ružinove, následne po Bratislave a Slovensku.

Zdroj: FB Martin Patoprstý