Ružinov pomôže rodinám prváčikov jednorazovým príspevkom

927

Rozpočtom rodín s prváčikmi v bratislavskom Ružinove by mal aj v budúcom školskom roku 2021/2022 pomôcť jednorazový príspevok 40 eur.

Podmienkou je trvalý pobyt v Ružinove rodiča dieťaťa, respektíve jeho zákonného zástupcu. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

„V prípade, že si vyberiete možnosť vyplatenia príspevku priamo v pokladni, môžete si ho vyzdvihnúť v úradných hodinách osobne v pokladnici miestneho úradu. Urobiť tak môžete do 30 dní od termínu, kedy dostanete takéto oznámenie,“ približuje samospráva. Pripomína, že netreba zabudnúť na občiansky preukaz. V prípade otázok je možné kontaktovať referát sociálnych služieb miestneho úradu.

O príspevok môže požiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti. Urobiť tak môže aj rodič dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Rovnako môže byť žiadateľom osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Zdroj: TASR