S výstavbou Nového Domina v Petržalke plánujú začať do konca roka

154

S výstavbou Nového Domina, ktoré má nahradiť dlhoročne rozostavaný skelet projektu Domino na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke, plánuje spoločnosť Subcentro začať v treťom až štvrtom kvartáli 2023. Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením bola podaná začiatkom minulého roka.

„Aktuálne čakáme na vydanie dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením,“ skonštatoval investor s tým, že realizačný projekt je pripravený. Stavebný úrad v Petržalke podľa neho disponuje všetkými potrebnými stanoviskami, konanie dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením bolo vypísané. Samotné povolenie by tak podľa neho malo byť zmysle stavebnej legislatívy vydané v priebehu druhého štvrťroka 2023. So začatím stavebných prác chce začať čím skôr po vydaní stavebného povolenia. „Ak sa bude postupovať v intenciách zákonných lehôt, predpokladáme začiatok výstavby v treťom – štvrtom kvartáli tohto roku,“ poznamenal investor. 

Projekt Domina získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.

V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Pozemok patrí developerovi.

Zdroj: TASR