Šaffova ostroha je jediná súťaž svojho druhu na Slovensku

1244

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Bratislavského kraja sa uskutočňuje v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Šaffova ostroha 2021, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum, víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoštátne kolo tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutoční 13.10. vo V-klube v Bratislave cca od 17.00 (čas bude ešte upresnený na pozvánke podľa počtu prihlásených súťažiacich). Súčasťou podujatia bude aj tanečný workshop vedený Jankom Michalíkom (vedúci folklórneho súboru Živel z Bratislavy, lektor) určený je súťažiacim aj divákom, ktorí majú voľný vstup na podujatie.

Šaffova ostroha sa uskutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a
prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.