Sedem bratislavských mestských častí prechádza na „vrecový systém“

917

Ide o systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov. Vďaka nemu bude triedenie jednoduchšie aj efektívnejšie. Je to jeden zo spôsobov, ako urobiť Bratislavu „zelenšou“.

Pokiaľ bývate v rodinnom dome v mestskej časti, ktorá spadá do nového, tzv. vrecového systému zberu triedeného odpadu, v týchto dňoch by ste si mali nájsť v schránke leták s potrebnými informáciami. Tieto informácie nájdete aj tu.  V priebehu júla vám bude pracovníkmi OLO osobne doručený balíček dvoch roliek s recyklovateľnými vrecami. Na kalendárny mesiac pripadnú na jednu domácnosť 2 ks modrých vriec na papier (spolu 240 l) a 2 ks žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny (spolu 240 l). V prípade, že naplníte počas mesiaca viac vriec, budú odvezené aj tie. Prvý odvoz prebehne v auguste a harmonogram nájdete tu. Kvôli jednoduchšiemu prechodu na nový systém však budú počas augusta ešte dočasne prístupné aj zberné hniezda.

V čom je vrecový systém lepší?

Skúsenosti z iných krajín a miest ukazujú, že tento systém je efektívnejší a prináša surovinu podstatne čistejšiu a vhodnejšiu na následnú recykláciu. Zatiaľ, čo pri zberných hniezdach sa stáva, že ak napríklad niekto prichádza na kontajnerové stojisko s vytriedeným papierom a modrý kontajner na papier je preplnený (dôvodom je zväčša nedôsledné stlačenie krabíc, prípadne fliaš, ak ide o plast), vytriedený papier napokon skončí v nesprávnom kontajneri alebo vedľa kontajnera. Nie je výnimkou, že v kontajneroch na triedený odpad končí častokrát aj komunálny alebo nadrozmerný odpad. Pri vrecovom zbere však tieto dôvody strácajú svoje opodstatnenie, pretože človek nemá dôvod vyhadzovať nesprávny materiál do vlastného vreca.

Zdroj: Facebook Bratislava – Hlavné mesto