Šéfkuchár Patrik Neradovič: Kuchár musí vedieť namaľovať tanier jedlom

1381
Patrik Neradovič

„Chuť je iba jednou z vecí, čo ma na tom veľmi baví. Kuchár musí byť aj doktor, musí mať okolo seba čisto a tiež artista, musí vedieť namaľovať tanier jedlom,“ hovorí Patrik Neradovič, šéfkuchár v talianskej reštaurácii La Pala, ktorý je zároveň absolventom Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb.

SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Cieľom projektu Rekonštrukcia a investičná podpora COVP je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu budú komplexne zrekonštruované štyri podlažia v celkovej rozlohe 2 855 m2, vďaka čomu sa zvýši energetická hospodárnosť objektu na Harmincovej ulici č. 1.

Súčasťou projektu je obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax (odborov potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, potravinárstvo – potravinár – kvalitár, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, výživa a šport, výroba potravín, mäsiar, lahôdkar, mäsiar – kuchár, pekár, cukrár, cukrár kuchár, cukrár pekár, biochemik – mliekarenská výroba, biochemik – výroba piva a sladu, mäsiar) a celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, prednáškových a vyučovacích miestností.

Farského

Viac na: farskeho.sk