Senior friendly 50+

1381

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o.z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším 4. ročník podujatia Senior Friendly 50+, ktoré sa uskutoční v dňoch 18.10. – 19.10. 2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Piatok 18.10.2019

9:00 – 13:00

Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca ( program a prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk )

17:00 -20:00

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže o ocenenie Senior Friendly 2019 a vernisáž viacgeneračných fotografií výstavy Krásne spolu.

Sobota 19.10.2019

Počas soboty 10. do 17. hodiny je pre Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program, z oblasti zdravia, medicíny, výživy a životného štýlu, tréningu pamäti, pohybových aktivít, aromoterapie, podológie a ortopedických pomôcok a mnoho ďalších.

Súčasťou podujatia budú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odborníkmi, ako aj stretnutia s inšpiratívnymi seniorskými osobnosťami, medzigeneračná módna prehliadka a tvorivé dielne pod názvom: Tvorivosť nepozná vek. 

Súčasťou projektu Senior Friendly je aj fotografická súťaž Krásne spolu. Tento rok to bude už 4. ročník. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií.

Hlavnú cenu do súťaže – víkendový pobyt pre 2 osoby, venuje Wellness Hotel Patince.

Prihlasovací formulár sa nachádza na webe www.seniorfriendly.sk pod hlavičkou Fotografická súťaž Krásne spolu 2019.

Príloha: Plagát_Krásne spolu2019

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]