Seniori sa v Senci príjemne zabavili pri príležitosti mesiaca úcty k starším

476

Jesenné posedenie členov Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec sa konalo vo štvrtok 12. októbra 2023 v spoločenskej sále Školskej jedálne na Kysuckej 14.

Pozvanie predsedníčky klubu Anny Ruhigovej prijal primátor Pavol Kvál, viceprimátor Juraj Gubáni a podpredsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie MsZ Gabriella Németh, ktorá sa po príhovore primátora prihovorila k seniorom aj v maďarskom jazyku.

O kultúrny zážitok sa postaral ženský spevácky zbor Limbora. Helena Čajková sprevádzala program slovom aj poéziou.

Anna Ruhigová pozvala pred pódium jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, aby prijali gratulácie od nej a od vzácnych hostí podujatia.

Po večeri sa príjemné posedenie postupne menilo na tanečnú zábavu, ktorá pokračovala do neskorších večerných hodín.  

Zdroj: Senec.sk