SK 8: Kraje výrazne prispeli k úspešnému zvládnutiu skríningu

843

K zabezpečeniu organizácie plošného testovania, ktoré sa najintenzívnejšie realizovalo počas predchádzajúceho víkendu, prispeli aj samosprávne kraje. Prínos vyšších územných celkov vyzdvihuje predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič, ktorý poukazuje na to, že kraje v súčinnosti s okresnými úradmi pomáhali s logistikou a organizáciou testovania, niektoré dokonca zriaďovali aj vlastné mobilné odberové miesta.

„Na tento účel poskytli kraje obciam a mestám priestory svojich stredných škôl. Pomohli tiež so zabezpečením dostatočného počtu administratívneho a zdravotníckeho personálu vrátane študentov zdravotníckych škôl a personálu z krajských nemocníc a ambulancií. Samozrejmosťou bolo ich vybavenie ochrannými prostriedkami,“ sumarizuje Viskupič.

Pripomenul, že VÚC boli a sú proaktívne i v oblasti osvety a informovanosti o testovaní, jeho priebehu a v organizácii.

Za združenie SK 8 apeluje na zrýchlenie očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré považuje za kľúč k ukončeniu súčasnej pandémie. „V tejto súvislosti sú kraje pripravené poskytnúť plnú súčinnosť vláde,“ uviedol Viskupič, poukazujúci na to, že kraje sú integrálnou súčasťou riešenia mimoriadnych situácií a prostredníctvom zmeny legislatívy sa stali oficiálne orgánmi krízového riadenia.

Viskupič to považuje za začiatok reformy verejnej správy založenej na decentralizácii a posilnení kompetencií i nezávislosti financovania miestnej a regionálnej samosprávy.

Zdroj: TASR