Otvorene o verejnom obstarávaní, alebo školenie o tom, ako zadať zákazku správne

Odoslať prihlášku