Školy z celého Slovenska predstavili svoju činnosť na výstave Mladý tvorca 2023

653
Školy z celého Slovenska predstavili svoju činnosť na výstave Mladý tvorca 2023
Školy z celého Slovenska predstavili svoju činnosť na výstave Mladý tvorca 2023

Cieľom tohto tradičného podujatia je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie a vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému prepájajúceho teoretické vzdelávanie s praktickou prípravou priamo u zamestnávateľa. V rámci sprievodného programu ocenil Štátny inštitút odborného vzdelávania s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných odborných škôl za mimoriadne výsledky v súťažiach.

Kvety a sadeničky zeleniny na jednej strane, o kúsok ďalej napríklad aj strieborné šperky či ukážky stavebných materiálov. Stánky a ponuky stredných škôl v rámci Mladého tvorcu boli aj počas tohto ročníka pestré a zaujímavé. V drvivej väčšine ich predstavovali aj samotní žiaci, takže sa prípadní uchádzači o štúdium mohli dozvedieť viac o škole priamo z „prvej ruky“. Návštevníkom výstavy boli k dispozícii aj ukážky niekoľkých cvičných firiem, teda simulácie reálnych firiem s rôznymi predmetmi podnikania, ktoré majú vo vzdelávaní stredoškolákov nezastupiteľnú úlohu.

Okrem samotných škôl tvoril Mladého tvorcu tiež pestrý sprievodný program, v rámci ktorého hneď po otvorení nasledovalo oceňovanie stredoškolákov za mimoriadne úspech v súťažiach Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Ocenenie získalo osem žiakov alebo žiackych tímov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska. Medzi nimi aj Ondrej Kulíšek a Mário Gálik z Hotelovej akadémie v Žiline, ktorých sme bezprostredne po oceňovaní trochu vyspovedali. Zhodujú sa na tom, že súťaže si vyžadujú dlhú prípravu, ale zároveň im prinášajú množstvo skúseností a radosti, keďže ich bavia. „Treba veľa trpezlivosti, ale veľa sa naučíme hlavne pri príprave na súťaže. Súťažíme ako tím. Záleží, samozrejme, aj od toho, aká je súťaž, ale väčšinou varíme spolu. Sme už ako jeden,“ priblížil Mário. 

Pred sebou mali v čase Mladého tvorcu budúci kuchári majstrovstvá Európy. „To už bude určite ťažšie, ale uvidíme. Zatiaľ čakáme na propozície, ktoré bude súťaž zahŕňať a potom podľa toho určíme prípravu,“ doplnil Ondrej. Na súťaže ich pripravuje majster odbornej výchovy František Plavý, ktorý ich sprevádzal aj na oceňovaní. „Jemu vďačíme za všetko. Je prísny, ale podľa mňa je to dobre, pretože nám to lepšie „našpikuje“ do hlavy a je to potom vidno na výsledkoch. Keby som bol znovu v prvom ročníku a mal by som na výber, určite by som na súťaže išiel, ale nesie to so sebou veľa učenia sa aj mimo školy,“ uzavrel Ondrej.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR