Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia Malokarpatského múzea v Pezinku

428

V rokoch 2020 a 2021 si pripomíname 60. výročie založenia Malokarpatského múzea v Pezinku. To vzniklo 17. októbra 1960 a verejnosti bolo sprístupnené o rok neskôr 22. septembra 1961. Symbolicky si tak pripomíname aj 60-te výročie prvej výstavy v múzeu, ktorá bola realizovaná pri príležitosti malokarpatského vinobrania. V roku 2020 nedovolila epidemiologická situácia na Slovensku si túto udalosť dôstojne pripomenúť, preto múzeum pre všetkých priateľov, spolupracovníkov a partnerov pripravilo slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 16. septembra 2021 o 17.00h. v priestoroch Evanjelického kostola v Pezinku a sídelnej budovy múzea.

Pri príležitosti oboch jubileí, múzeum otvára výstavu EX VOTO – Z VĎAKY. Výstava a predmety, ktoré návštevník uvidí, sú vyjadrením vďaky zakladateľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom. Predmety, ktoré múzeum spravuje získalo vlastnou výskumnou činnosťou, ale aj od ľudí, ktorí ich múzeu sami ponúkli a odovzdali ako doklad života ich predkov. Dnes sú tieto predmety jedinečnou súčasťou historického dedičstva malokarpatskej oblasti a tvoria DNA kultúry Malých Karpát. Za vyše šesťdesiatročnú existenciu vybudovalo múzeum rozsiahly zbierkový fond, ktorého významné a verejnosťou doteraz málo videné kolekcie prostredníctvom výstavy predstavuje.

Súčasťou akadémie bude aj otvorenie a prezentácia zrekonštruovaného podkrovia múzea. Malokarpatské múzeum prešlo stavebnými úpravami a získalo nové moderné priestory, archeologické laboratórium, depozitár či výťah. Verejnosti bude slúžiť najmä miestnosť múzejnej pedagogiky, v ktorej budú prebiehať edukačné a tvorivé aktivity pre rôzne cieľové skupiny návštevníkov. Investícia bola hradená z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré je zriaďovateľom múzea.

Malokarpatské múzeum v Pezinku je dnes moderným regionálnym múzeom so silným akcentom na dejiny vinohradníctva a vinárstva v malokarpatskej oblasti. Okrem rôznych ponúkaných interaktivít, zážitkov a podujatí spravuje najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe.