Slávnostné vyhlásenie výsledkov na festivale filmov o udržateľnom rozvoji: Ekotopfilm – Envirofilm 2023

579
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien v rámci 50. Medzinárodného festivalu filmov o udržateľnom rozvoji -Ekotopfilm – Envirofilm 2023
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien v rámci 50. Medzinárodného festivalu filmov o udržateľnom rozvoji -Ekotopfilm – Envirofilm 2023

Tento festival je neodmysliteľnou súčasťou našej kultúrnej a environmentálnej scény už 50 rokov. Súťažné filmy nám predstavili príbehy o našej planéte, jej kráse a výzvach, s ktorými sa stretávame každý deň.

Cenu za najlepšiu prezentáciu príbehu – Cena Bratislavského samosprávneho kraja za film Motýlie projekty – Európa, odovzdal podpredseda Bratislavského kraja Michal Sabo: „Ekotopfilm som spoznal už ako aktivista. Teraz ako vícežupan pre oblasť životného prostredia sa teším, že významnou mierou prispieva k vzdelávaniu študentov aj našich stredných škôl a prispieva k rozvoju nášho regiónu.“

Medzi členmi medzinárodnej poroty nájdeme renomované osobnosti:

  1. BRUCE BUCKLIN (USA) – Predseda poroty, ktorý sa stal predsedom poroty v roku 2006. Má bohaté skúsenosti v psychológii a pracoval pre rôzne úrady USA.
  2. JOANNA JEDRUSIK (PL) – Poľská umelecká osobnosť so špecializáciou na olejovú maľbu a písanie recenzií k filmom a umeniu.
  3. HALIM HOSNY (DE) – Novinár, dokumentarista, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou pre televíziu.
  4. MIRIAM TURSUNOVA (SK) – Prekladateľka, tlmočníčka a hlas, ktorý dáva hlas našim filmom.

HONOUR OF EKOTOPFILM 2023

Od strieborného jubilea festivalu (1998) je každoročne udeľovaná pocta „Honour of Ekotopfilm“. Podľa reglementu pre jej udeľovanie je určená pre ocenenie významných domácich i svetových osobností, za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity, alebo za celoživotné dielo, v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti. Návrhy na udelenie pocty môžu festivalovému výboru predkladať jednotlivci i organizácie, domáce i zahraničné. V roku 2023 túto poctu udelili organizácii BLUE RELIGION.

Podujatie moderoval Roman Juraško.