Slávnostnou promóciou sa skončil 21. ročník Detskej Univerzity Komenského

855
Detská univerzita

Denné štúdium navštevovalo celkom 320 študentov vrátane 21 ukrajinských detí. Štúdium pozostávalo z deviatich prednášok, ktoré dopĺňalo 20 sprievodných aktivít a workshopov. Promovaní boli študenti, ktorí absolvovali aspoň päť z deviatich prednášok. Diplom si odnieslo domov 210 detí.

„Investícia do budúcnosti začína už v mladom veku. Je to cesta, ktorá vedie k objavovaniu nových vedomostí, k rozvíjaniu schopností. Mladí sú obzvlášť pripravení na prijímanie nových informácií a my sme tu, aby sme ich podporili na tejto ceste objavovania, aby sme povzbudili ich zvedavosť. Detská univerzita je miestom, kde sa deti naučia, že vzdelávanie môže byť aj zábavou,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Rektor UK Marek Števček im venoval slová o zmysle ľudského života a tom, že žiadny extrém nie je dobrý. „Dospel som k názoru, že zmyslom ľudského života je nájsť rovnováhu medzi tým, čo musím a čo môžem, rovnováhu medzi tým, čo chcem a čo mám urobiť. Vy ste toto leto urobili krok k nájdeniu tej životnej rovnováhy,“ prihovoril sa deťom, ktoré si užili letné radovánky a zároveň sa niečo naučili. „O tom je rovnováha, želám vám, aby ste našli rovnováhu medzi povinnosťami a tým, čo vám robí radosť,“ dodal.

Riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu Juraj Kukura rovnako ocenil, že žiaci, z ktorých sa stali cez leto študenti, boli ochotní venovať sa cez prázdniny vzdelávaniu. „Keď sa vrátite do školských lavíc, budete o krok ďalej ako všetci ostatní, a to je zmysel tejto detskej univerzity – hľadať novú slovenskú elitu, a vy ste sa na túto cestu vydali,“ poďakoval absolventom.

Štrnásťročná Ella bola na DUK po šiesty raz. „Pre mňa to bol poslednýkrát, čo veľmi ľutujem, ale bola strašne super. Našla som si tu nových, ale aj starých kamarátov, čo ma veľmi teší,“ zhodnotila čerstvá absolventka DUK. Z pestrého programu ju oslovila najmä prednáška Prečo a ako vzniká film. Deťom sa najviac páčila tiež prednáška Prečo je internet dobrý sluha a zlý pán, či exkurzia a workshop v Slovenskom rozhlase.

Vzdelanejší, ale aj sebavedomejší mladí ľudia

„Skutočnosť, že sme aj tentokrát naplnili maximálnu možnú kapacitu študentov denného štúdia, svedčí o tom, že deti majú záujem o vzdelanie a sú ochotné študovať aj počas letných prázdnin. Na ich konci sú z nich nielen vzdelanejší, ale aj  sebavedomejší mladí ľudia, Som pyšný na to, že som Detskú Univerzitu Komenského pred dvadsiatimi rokmi založil,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.

„Veľmi ma teší, keď vidím aj u takýchto mladých ľudí hlad po poznaní. Obzvlášť v čase prázdnin. Našou milou úlohou bolo opäť tento hlad „nasýtiť“, a taktiež ponúknuť zvedavej mládeži zmysluplne strávený čas. Verím, že sa nám to podarilo aj tento rok, a že záujem o DUK bude naďalej len narastať,“ doplnil rektor UK Marek Števček.

Denné štúdium 21. ročníka DUK navštevovalo celkom 320 študentov, vrátane 21 ukrajinských detí. Štúdium pozostávalo z deviatich prednášok, ktoré dopĺňalo dvadsať výnimočných sprievodných aktivít a workshopov. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvovali aspoň 5 z 9 prednášok.

Trinásty krát mohli študenti absolvovať štúdium DUK aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Live online štúdium bolo bezplatné a počet študentov nebol obmedzený. Na dištančné štúdium sa v aktuálnom ročníku prihlásilo celkom 259 študentov, ktorí pre získanie absolventského diplomu musia nielen sledovať streamované (live online) videoprednášky, ale aj absolvovať online testy. Tie pre nich pripravovala a realizovala IT spoločnosť DATALAN, ktorá je dlhoročným partnerom DUK Online.

Test z poslednej prednášky budú môcť študenti dištančného štúdia vyplniť do 27. augusta 2023, čím sa pre nich štúdium skončí. Nasledovať bude vyhodnotenie testov, a tí najúspešnejší študenti získajú diplom absolventa, ktorý im príde poštou.

„Sme hrdí na to, že sme v roku 2023 mohli byť generálnym partnerom tohto vzdelávacieho projektu. Je dôkazom toho, že na Slovensku máme množstvo talentovaných detí, ktoré si chcú rozširovať svoje obzory aj nad rámec bežného školského roka, vďaka čomu sa už onedlho môžu stať súčasťou finančne a digitálne vzdelanej generácie. A tú naša krajina veľmi potrebuje“, povedal Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB Finančnej skupiny.

Po ukončení projektu Detskej Univerzity Komenského je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje textové znenie jednotlivých prednášok, zoznam diplomovaných študentov a fotografie zo všetkých aktivít.

Foto: Jana Šantavá / BSK

O Detskej Univerzite Komenského

Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Priazni detí sa DUK teší už od roku 2003. Za 20 rokov jej konania denné štúdium absolvovalo s diplomom 5 036 detských študentov z celého Slovenska. V rámci doterajších ročníkov online štúdia obdržalo diplom 2 441 študentov, medzi ktorými boli aj deti z Českej republiky, Belgicka, Grécka, Kuvajtu, Nemecka, Panenských ostrovov, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA či Veľkej Británie.

Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu v Česku a na Slovensku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.

Zdroj: Divadlo Aréna, TASR, BSK