SLOVENČINA24: Ty, Tvoj, Tebe, Vám, Vás, Váš, Vy…

907

Pravidlá slovenského pravopisu určujú, že veľké písmená píšeme na znak úcty v korešpondencii, keď oslovujeme zámenami konkrétne osoby v priamom písomnom styku (súkromnom aj úradnom) – v listoch, blahoželaniach, mailoch a iných písomných prejavoch.

Týka sa to tvarov v jednotnom aj množnom čísle (Ty, Tvoj, Tebe, Vám, Vás, Váš, Vy…). Veľké písmeno môžeme použiť aj vtedy, keď oslovujeme kolektív, skupinu či organizáciu.

Písať veľké písmená nie je potrebné v SMS správach, na sociálnych sieťach a v neformálnej elektronickej komunikácii. Rovnako sa veľké písmená nepoužívajú ani v návodoch, pokynoch, reklame či publikovaných rozhovoroch.

Osobitným príkladom nadužívania veľkých písmen je náboženská komunikácia pri zámenách, ktoré označujú Boha (on, jeho, mu…). Ani v tomto prípade nie je odôvodnené písať veľké písmeno, v zámenách ponechávame malé.