Slovensko si dnes pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia

1312
Obete holokaustu si dnes uctil aj župan Juraj Droba
Obete holokaustu si dnes uctil aj župan Juraj Droba

Uplynulo 79 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky vydala nariadenie o právnom postavení židov, takzvaný židovský kódex.  9. september sa stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia. 

Židovský kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Kódex v prvej časti výrazne obmedzoval osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva Židov – upravoval ich evidenciu, zavádzal verejné označenie, vylučoval ich zo škôl. Obmedzenia sa týkali aj manželstva a pohlavného styku – zmiešané manželstvá trestal kódex trojročným väzením, mimomanželský pohlavný styk dokonca piatimi rokmi. Podľa ustanovení Hlavy IV. „Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych korporácií. Žid nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu a verejnoprávnych korporácií a ustanovizní vôbec.“ 

Druhá časť kódexu sa zaoberala majetkovoprávnym postavením Židov a odoberala im niektoré predmety osobného vlastníctva. V tretej a najrozsiahlejšej časti kódexu sa normami upravoval prevod židovského majetku do ‚árijského‘ vlastníctva. 

Foto: BSK

V dôsledku uplatňovania takzvaného Židovského kódexu bolo židovské obyvateľstvo do konca roka 1941 chudobné a sociálne odkázané. Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany hľadal riešenie tejto situácie a v snahe zbaviť sa Židov sa dohodol s predstaviteľmi nacistického Nemecka na deportáciách slovenských Židov na územie pod kontrolou Tretej ríše. Transporty do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov začali zo Slovenska odchádzať 25. marca 1942. Do 20. októbra 1942 bolo zo Slovenska vyvezených takmer 58 000 Židov. Ďalšia vlna začala v septembri 1944, počas okupácie Slovenska jednotkami nacistického Nemecka. Trvala do 31. marca 1945. Sprevádzalo ju masové vraždenie obetí priamo na slovenskom území. Dnes si pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. 

Každoročne si Deň obetí holokaustu a rasového násilia pripomínajú verejní činitelia aj občania. Pamätník holokaustu vybudovaný v Bratislave na mieste, kde pôvodne stála synagóga, slávnostne odhalili 28. augusta 1997. Jeho autorom je akademický sochár Milan Lukáč, úpravu priestranstva vrátane Steny spomienok navrhli architekti Peter a Lucia Žalmanovci. 

Zdroj: holokaust.sk