Slovenskú národnú delegáciu povedie Droba

356

Novým predsedom Slovenskej národnej delegácie pri Európskom výbore regiónov je bratislavský župan Juraj Droba. Stal sa ním v utorok 9.10.2018 v Bruseli na spoločnom stretnutí počas plenárneho rokovania Európskeho výboru regiónov.

Slovenská národná delegácia má 9 stálych členov a 9 náhradníkov. Som jedným z troch novovymenovaných stálych členov. Ďalšími dvomi sú vicežupan Trnavského samosprávneho kraja József Berényi a župan Košického samosprávneho kraja pán Trnka. Volili sme nového predsedu Slovenskej delegácie a dostal som dôveru celej slovenskej delegácie,“ predstavil zloženie delegácie predseda BSK Juraj Droba.

Národné delegácie tvoria členovia Európskeho výboru regiónov z každej z 28 krajín EÚ. Menovanie členov odráža celkové politické, zemepisné a miestne/regionálne pomery každého členského štátu. Európsky výbor regiónov má 350 členov, z ktorých presne deväť zastupuje záujmy slovenských samospráv. Nominovaní sú cez združenia SK8, ZMOS a ÚMS. Na utorkovom stretnutí v Bruseli si členovia Slovenskej národnej delegácie zvolili svojho predsedu a koordinátora. Predsedom sa stal bratislavský župan Juraj Droba a koordinátorom SND ostáva Dominika Forgáčová z Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli. Ich spoločnou úlohou bude obhajovať nielen záujmy slovenských samospráv, ale bojovať aj za priority Bratislavskej župy. Tej stále patria popredné priečky v štatistikách bohatých regiónov, čo je spôsobené najmä skreslenými výpočtami.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom členstva v Európskom výbore regiónov bude aj naďalej presadzovať záujmy metropolitných regiónov, ktoré majú takisto problémy a aj investičný dlh v oblastiach dopravy, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej starostlivosti, na ktoré však nestačia vlastné zdroje. Pri presadzovaní týchto záujmov má BSK partnera aj v ďalších metropolitných regiónoch.

Len v tejto chvíli sú na území Bratislavského kraja rozbehnuté eurofondové projekty, kde ich žiadateľom bola priamo župa za vyše 20 miliónov eur. Z eurofondov župa napríklad rekonštruuje cestu Rohožník – Malacky, rekonštruuje Malokarpatské osvetové stredisko, buduje cyklotrasu Sacravelo a pripravuje trom stredným školám Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Bez možnosti čerpania eurofondov by však tieto projekty neboli možné.

Juraj Droba ako predseda Slovenskej národnej delegácie je zároveň aj členom komisie pre regionálny rozvoj a rozpočet (COTER).

Foto: BSK