Sociálne siete bratislavskej strednej školy zaplavili fotky a videá zeleninových zbraní

631

Stredná odborná škola technická v Bratislave uverejňuje v posledných dňoch na obľúbených sociálnych sieťach Tik-tok, FB a Instagram, záplavu fotografií a videí zeleninových zbraní. Nezvyčajná aktivita tejto školy dosahuje vysokú sledovanosť medzi fanúšikmi či náhodnými návštevníkmi týchto sociálnych sietí, pravdepodobne preto, lebo táto škola nemá nič spoločné so zeleninou či potravinami, ale má strojárske zameranie.

Príspevky školy porušujú pravidlá

 „Pri ukážkach z odborného výcviku v našich strojárskych profesií sme narazili na blokovanie niektorých príspevkov na našich sociálnych sieťach, predovšetkým na tiktoku a na facebooku. Pri analýze sme zistili, že sú to len príspevky zobrazujúce zbrane, alebo ich časti, ktoré sa používajú pri odbornom výcviku a to z dôvodu možnosti porušenia pravidiel. Keďže si pravidlá ctíme a rešpektujeme tento zákaz, museli sme vymyslieť niečo iné,“ priblížila riaditeľka Strednej odbornej školy technickej Petra Pavelková.

Inovatívne riešenie

„Sociálne siete tiktok a facebook nám zablokovali niekoľko príspevkov našich puškárov. Keďže na týchto sieťach nie je možné zobrazovanie zbraní, rozhodli sme sa priblížiť prácu našich žiakov kreatívne, prostredníctvom výroby zbraní zo zeleniny. Okrem možnosti zobrazenia týchto príspevkov sme podporili kreatívne myslenie a tvorbu žiakov, ktorú vykonávali pod vedením majsterky odborného výcviku,“ povedala zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vzdelávanie Michaela Krajčiová, ktorá je v škole zodpovedná sociálne siete a je kreatívnou a osobou v tejto oblasti.

Týmito krokmi sa škola zaradila medzi inovatívne organizácie, ktoré prekážky vnímajú ako výzvy. Túto výzvu zvládli s obrovskou sledovanosťou.

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4 v Bratislave, ktorá je na trhu od septembra 1968 je na strojárske odbory s maturitou a výučným listom (mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov) a trojročné učebné odbory s výučným listom (obrábač kovov, strojný mechanik, puškár a zlatník a klenotník). Za posledné štyri roky zvýšila škola počet žiakov o 30% a v súčasnosti má 151 žiakov. Má progresívny prístup k výuke a partnerský prístup k žiakom. Štátna škola je lídrom v poskytovaní strojárskeho vzdelávania v Bratislavskom kraji.