SOŠ pedagogická na Bullovej získala titul Angažovaná škola

1332

SOŠ pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave sa v tomto roku zapojila do národného oceňovania s názvom Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt, ktorý sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ktorý je súčasťou Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Projekt vypracovala zástupkyňa Filová, ktorá zdokumentovala podľa požiadaviek každoročnú predvianočnú akciu školy Tvorivé dielne. V Tvorivých dielňach sú tradične pozývaní na školu znevýhodnení klienti Odborného učilišťa na Patrónke a deti z materskej školy, kde sa im študenti študijného odboru pedagogický asistent venujú pri zhotovovaní vianočných ozdôb, pozdravov, bižutérie či pečení vianočného pečiva.

Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Oceňovanie je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Víťazstvom na národnej úrovni získala SOŠ pedagogická titul Angažovaná škola a postupuje do medzinárodného kola.