SOŠ podnikania dostala ocenenie

1272

Pri príležitosti 100. výročia Neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, bola naša škola ocenená za výnimočný prínos v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti.