Spaľovňu zmodernizujú, bude energeticky účinnejšia a ekologickejšia

1132

Modernejšia, energeticky účinnejšia a k životnému prostrediu maximálne šetrná má byť po modernizácii bratislavská spaľovňa odpadu (zariadenie na energetické využitie odpadu – ZEVO). Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spustila povoľovaciu fázu investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Prechod z projektovej do realizačnej fázy predpokladá v závere roka 2023. TASR o tom informovali z hlavného mesta i z OLO.

„Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia. Zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy,“ ohlásila samospráva. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO má byť vysokoúčinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO chce dodávať aj do bratislavských domácností.

OLO vo svojom areáli v bratislavskom Vlčom hrdle v súčasnosti využíva na spaľovanie zmesového komunálneho odpadu dva kotly (K1 a K2). Zámerom modernizácie je vytvoriť dve nezávislé spaľovacie linky, a to vybudovaním novej linky K3 a komplexnou rekonštrukciou kotla K2 do podoby druhej spaľovacej linky. „Výstavba novej spaľovacej linky K3, s miernym zvýšením spaľovacieho výkonu, nahradí kotol K1, ktorý je na hranici svojej životnosti a v budúcnosti bude tvoriť iba takzvanú „chladnú rezervu“, teda záložný zdroj. V trvalej prevádzke budú dve spaľovacie linky K3 a K2,“ priblížilo OLO.

Mestská firma deklaruje, že takto zabezpečí udržateľnosť prevádzky na minimálne ďalšie dve dekády s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Docieliť sa tým má aj minimalizácia potrebných spoločných odstávok a zabezpečí sa kontinuita príjmu odpadu, ako aj dodávok energií. Modernizácia ZEVO má priniesť aj výrazné zvýšenie energetickej účinnosti až na 85 percent.

„Ambíciou je napojenie ‚odpadového tepla‘ zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská,“ tvrdí OLO. Elektrinu a teplo do domácností plánuje spoločnosť dodávať v rámci SCZT Bratislava – východ, pričom uvažuje o zabezpečení zhruba 30 percent celkovej potreby tepla SCZT.

Jednou z výhod dodávok „odpadového tepla“ do domácností má byť aj stabilizácia ceny tepla pre obyvateľov mesta. Firme OLO zároveň vzniknú nové príjmy. Za prínos obnovy spaľovne považuje samospráva aj ekologizáciu procesov. Zároveň tvrdí, že cieľom je získať architektonicky zaujímavé riešenie v podobe moderného a čistého areálu.

Ukončenie modernizácie očakávajú v lete 2026. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 110 miliónov eur. OLO plánuje projekt financovať formou úveru.

Zdroj: TASR