Spoločnosť Slovnaft začne tento víkend s plánovanou údržbou časti svojich výrobných zariadení

1604

Počas marca v rafinérii začína prípravné obdobie a realizácia jarného cyklu generálnych revízií, v rámci ktorých očakáva postupné odstavovanie a nábeh 12 výrobných jednotiek. Postupné odstavovanie je naplánované od 5. 3. 2022 do 13. 3. 2022. Po ukončení údržbárskych činností  sú v marci naplánované aj nábehy jednotiek od 19. 3. 2022 do konca mesiaca.

Štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti sú naplánované na 2. marca a 12. marca. „Počas týchto dní očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Tieto činnosti sú naplánované na popoludňajšie hodiny. Všetky činnosti sú štandardné, riadené a nie je ohrozená bezpečnosť obyvateľov okolitých mestských častí. V súvislosti s odstávkami a nábehmi jednotiek očakávame zvýšenie hladiny hluku, vznik zápachu a spaľovanie na poľných horákoch,“ približuje spoločnosť na svojom webe. V marci plánuje spoločnosť aj kontrolu a údržbu nádrží, neočakáva však negatívny vplyv týchto prác na ovzdušie.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Zdroj: Slovnaft