Športové gymnázium sa od januára zmení na Strednú športovú školu

1699
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.18.9″ custom_padding=“0px||0||false|false“][et_pb_row _builder_version=“3.18.9″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.18.9″ parallax=“off“ parallax_method=“on“][et_pb_text _builder_version=“3.18.9″ custom_padding=“||“ custom_margin=“||0px“]
Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava žiakom ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov: Športové gymnázium – úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou Športový manažment – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 

Voľba  študijných odborov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijný odbor – športový manažment v športe si vyžiadali práve potreby zamestnávateľov,  čo prináša škole novú perspektívu a aj exkluzivitu.
Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy  budú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe.
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.
Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava bude prijímať žiakov 9. ročníkov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať 9. apríla 2019. Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019. Prihlášky záujemcov o štúdium na Strednej športovej škole  je potrebné poslať do 20. 2. 2019.
Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje  k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a vzdelávania žiakov.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]