Hrad Devín

Hrad Devín

Miesto: Devín
Región: Bratislava
Webstránka: www.muzeum.bratislava.sk

Po Keltoch, od 1. – 4. storočia, sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes Romanus. V 9. storočí tu nechal knieža Rastislav vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. V 13. storočí postavili na hornom hrade pohraničnú kráľovskú pevnosť, ďalšie stavebné úpravy sa uskutočňovali v priebehu 15. – 17. storočia. V roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Na renesančnom paláci je  umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr. Na hrade sa nachádza múzejná expozícia s archeologickými nálezmi z  ejto lokality.

Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, je neobyčajne pôsobivou krajinnou dominantou. Do hradného areálu vstupuje cez západnú Moravskú bránu. Prehliadková trasa vedie až ku hradnej studne, ktorá sa nachádza na nádvorí stredného hradu. Pri studni sa nachádza vyhliadková terasa s výhľadom ponad spustnutý amfiteáter na Dunaj a rakúsky vrch Braunsberg. V nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža. Po moste ponad hradnú priekopu a po schodoch sa možno dostať na vrcholovú plošinu, odkiaľ je panoramatický výhľad do okolia. Počas sezóny sa na hrade viackrát konajú vystúpenia historických šermiarov. Z prístavu pod hradom odchádzajú lode do Bratislavy a Hainburgu alebo na krátku plavbu po rieke Morave.

Ako sa sem dostať:

K hradu Devín je pohodlný a bezproblémový prístup z bratislavskej mestskej časti Devín (150 m), do ktorej premáva mestská hromadná doprava. Z centra obce od Kostola Panny Márie sa dostaneme k nemu bočnou ulicou, ktorou vedie červená značka. Postupne prídeme až k rozľahlému parkovisku pod hradom, ktoré využívajú najmä motorizovaní návštevníci hradu.