Kultúra

Kultúra

Bratislavský samosprávny kraj sa podieľa na organizovaní mnohých kultúrnych podujatí a zriaďuje viacero kultúrnych inštitúcií. Divadlo Aréna, ktorá svoju programovú ponuku obohacuje cyklami Jazz v Aréne, Met Opera Live in HD či projektom Ultimatívne kino aréna. S úspechom organizuje aj Detskú univerzitu Komenského. Divadlo Astorka Korzo´90, ktoré pravidelne organizuje medzinárodný divadelný Festival Astorka. Bratislavské bábkové divadlo je reprezentantom silnej tradície bábkovej tvorby a tvorby pre deti. Divadlo Ludus – ako jedno z mála divadiel na Slovensku tvorí a uvádza divadelné diela a iné formy dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre mládež. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre sa venuje predovšetkým oblasti záujmovo-umeleckej činnosti. Malokarpatské múzeum v Pezinku zas realizuje významné medzinárodné tradičné podujatie – Keramické trhy a Malokarpatská knižnica v Pezinku zabezpečuje odbornú metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam na území kraja.

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Prejsť na obsah