Čunovo

Je to najjužnejšia mestská časť Bratislavy a bezprostredne susedí s Maďarskom a Rakúskom. Nachádza sa v blízkosti Dunajskej cyklistickej cesty i Vodného diela Gabčíkovo. Nachádza sa tu Kostol sv. Michala archanjela z 18. storočia a Kaštieľ so sýpkou postavený v 18. storočí.

Web: http://www.mc-cunovo.sk/

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy