Čunovo

Je to najjužnejšia mestská časť Bratislavy a bezprostredne susedí s Maďarskom a Rakúskom. Nachádza sa v blízkosti Dunajskej cyklistickej cesty i Vodného diela Gabčíkovo. Nachádza sa tu Kostol sv. Michala archanjela z 18. storočia a Kaštieľ so sýpkou postavený v 18. storočí.

Web: Čunovo | Mestská časť (cunovo.eu)

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy

Prejsť na obsah