Dúbravka

Dúbravka

Po niekoľko storočí si zachovávala vidiecky ráz, ktorý sa tu uchoval aj po pripojení obce k Bratislave v roku 1946. Podstatnejšie zmeny nastali až v 70. rokoch rozsiahlou výstavbou prevažne panelových stavieb. Sídlisko kontrastuje s mnohými kultúrnymi pamiatkami ako napríklad Kostol svätých Kozmu a Damiána, Kaplnka Panny Márie alebo Villa rustica.

Web: https://www.dubravka.sk/

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy