Jarovce

Jarovce sa nachádzajú blízkosti štátnej hranice s Rakúskom. Obec je súčasťou Slovenska od roku 1947, mestskou časťou Bratislavy je od 1. januára 1972.

Web: http://www.jarovce.sk/

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy