Petržalka

Petržalka

Jedna z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe. Pôvodne to bola vidiecka obec pri Bratislave s názvom Engerau. Podstatná časť územia je zastavaná betónovými panelovými obytnými domami. Nachádzajú sa tu aj dve jazerá: štrkový Veľký Draždiak a Malý Draždiak, centrálnu zónu tvorí Chorvátske rameno.

Web: https://www.petrzalka.sk/

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy