Rusovce

Kataster na tomto území zasahuje do jedinečnej prírodnej rezervácie – Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy; nájdeme tu zaujímavé výtvory – Rusovské rameno a Rusovské jazero. Vďaka tomu sú Rusovce pomerne obľúbenou a vyhľadávanou rekreačnou lokalitou. V mestskej časti hniezdi bocian biely. Na katastrálnom území nachádzame viacero zaujímavých historických pamätihodností, z ktorých dve najvýznamnejšie – pozostatky rímskeho kastelu Gerulata a neogotický kaštieľ s areálom – sa dostali do zoznamu chránených kultúrnych pamiatok.

Web: http://www.bratislava-rusovce.sk/

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Aktuálne správy

Prejsť na obsah