Príroda

Príroda

Bratislavský región je ohraničený z juhu Dunajom a zo západu riekou Morava. Na jeho území sa nachádzajú dve z troch slovenských nížin: Záhorská na krajnom západe a Podunajská, rozprestierajúca sa až na juh k Maďarsku. Sú od seba oddelené husto zalesnenými Malými Karpatmi, čo prináša aj prirodzené členenie na Záhorie, Bratislavu, Podunajsko a Malokarpatskú oblasť. Rieky Dunaj a Moravy ako aj Malé Karpaty vytvorili jedinečný priestor na trávenie voľného času a aktívneho relaxu. Symbolom severnej časti regiónu Podunajsko sú jazerá. Slnečné jazerá sú obľúbeným strediskom cestovného ruchu a cieľom domácich i zahraničných vyznávačov letnej dovolenky pri vode. Dunajské lužné lesy patria k posledným zvyškom lužných lesov v Európe. Svojou jedinečnosťou, krásou, druhovým bohatstvom a vysokou produkciou biomasy sa prirovnávajú k tropickým dažďovým pralesom.

Informácie o kraji

Spoznajte kraj

Prejsť na obsah