Sprevádzkoval starú pec a upiekol chlieb pre sociálne odkázaných

5599

Sme radi, že v tejto neľahkej dobe existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať iným.

Pán Bertók, pekár na dôchodku, dal do prevádzky svoju klasickú pec na drevo a upiekol chlebíky. Prostredníctvom miestnej organizácie Červeného kríža v Tomášove ich rozviezli pre domácnosti v karanténe, sociálne odkázaným a osamelým spoluobčanom. Celkovo išlo o 41 domov.

„Ďakujeme pánovi Bertókovi a prajeme mu pevné zdravie,“ informoval o tomto dobrom skutku poslanec Bratislavského samosprávneho kraja István Pomichal.