Spríjemňujete si prechádzky zberom medvedieho cesnaku či snežienok? Kde v Bratislave hrozí za ich trhanie pokuta?

2026

Prechádzky v prírode môžeme okrem oddychu využiť aj na zber medvedieho cesnaku či obľúbených jarných kvietkov snežienok.

Medvedí cesnak je prírodné antibiotikum a preto sa jeho zber naozaj oplatí. Liečitelia už od dávna využívajú jeho zázračné účinky a zároveň je veľmi obľúbenou pochúťkou v domácnostiach. Jeho sezóna je však veľmi krátka, trvá len 2 mesiace.

Medvedí cesnak – foto Alena Cehláriková Záleská

Nemenej atraktívny je aj zber snežienok, ktoré nám dokážu skrášliť domov. Ich sezóna trvá od februára a končí približne v apríli. Traduje sa o nich, že bohyňa jari Vesna používala snežienky na zahnanie zimy. Je našou domácou cibuľovinou prirodzene sa vyskytujúcou na lúkach, v lesoch, hájoch.

Snežienky – foto Alena Cehláriková Záleská

Zvážte však, kam sa vyberiete, na niektorých miestach totiž hrozí za zber akýchkoľvek rastlín pokuta v tisíckach eur.

Odtrhnutú snežienku či lístky medvedieho cesnaku by vám nemal nik vyčítať, pokiaľ to neurobíte v chránenej lokalite. V Bratislave je však takýchto území dosť, uvádzame ich v článku nižšie. Na miestach s tretím a vyšším stupňom ochrany platí zákaz trhať akékoľvek rastliny a nesmiete sa ani pohybovať mimo vyznačených turistických trás.

Územím s vysokým stupňom ochrany je Devínska Kobyla, ide o národnú prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, že aj Horský park v Starom Meste je chránený areál, kde platí 4. stupeň ochrany. Sem by ste preto na medvedí cesnak chodiť nemali.

Veľa zberačov medvedieho cesnaku či jarných kytičiek stretnete v týchto dňoch v petržalskom lesíku v Ovsišti, ale tiež v Pečnianskom lese. Dobre zvážte, kam presne sa vyberiete na zber. Pečniansky les, ktorý je súčasťou Územia európskeho významu Bratislavské luhy, sa totiž podľa prírodných hodnôt člení na tri zóny s 2., 3. a 4. stupňom ochrany. Najnižší, druhý stupeň platí pre územie ohraničené z východu nedokončenou stavbou na začiatku hrádze pri reštaurácii Aušpic, zo severu riekou Dunaj, z juhu Viedenskou cestou a diaľnicou a zo západu Mostom Lafranconi. Tretím stupňom je chránené územie z východu ohraničené Mostom Lafranconi, zo severu asfaltovou cestou k vodnému zdroju a z juhozápadu zarastenou lesnou cestou, ktorá ústí pri diaľnici. Vo zvyšnej časti Pečnianskeho lesa smerom k rakúskej hranici a k Dunaju platí štvrtý stupeň ochrany.

Medvedí cesnak – foto Alena Cehláriková Záleská

Medvedí cesnak nemôžete trhať v lokalitách s 3. a vyšším stupňom ochrany.

Bratislavský magistrát uvádza na svojom webe bratislava.sk presný zoznam chránených území v našom meste.

Chránené krajinné oblasti: Malé Karpaty a Dunajské luhy (v CHKO platí vo všeobecnosti 2. stupeň ochrany),

Chránené areály: Bajdel, Devínske alúvium Moravy, Hrabiny, Poľovnícky les, Bôrik, Borovicový lesík, Zeleň pri vodárni, Chorvátske rameno, Jarovská bažantnica, Lesné diely, Horský park, Sihoť, Pečniansky les, Soví les (v CHA platí vo všeobecnosti 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Prírodné rezervácie: Fialková dolina, Gajc, Kopačský ostrov, Topoľové hony, Dunajské ostrovy, Starý háj, Ostrovné lúčky, Štokeravská vápenka, Slovanský ostrov (v PR platí vo všeobecnosti 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Národná prírodná rezervácia: Devínska Kobyla (pre NKP na Devískej Kobyle platí 4. stupeň ochrany),

Prírodné pamiatky: Rosslerov lom, Devínska lesostep, Pánsky diel,

Národná prírodná pamiatka: Devínska hradná skala (v PK a NKP platí vo všeobecnosti 4. alebo 5. stupeň ochrany),

Chránený krajinný prvok: Vápenický potok (v CHKP vo všeobecnosti platí 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany).

Ďalšie lokality, ktoré sú v našom meste pod ochranou, sú Chránené vtáčie územia (Sysľovské polia, Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie a Malé Karpaty), Územia európskeho významu: (Devínske jazero, Rieka Morava, Devínske lúky, Devínske alúvium Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devínska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, Hrušov) a Ramsarské lokality (Alúvium Moravy a Dunajské luhy).

Zdroj: bratislavskenoviny.sk, bratislava.sk; Foto: Alena Cehláriková Záleská