Stanovisko k uhynutým rybám a zvláštnej pene na brehoch Kuchajdy

575

Na základe skúseností a skutočnosti, že Kuchajda je súčasne aj rybným revírom Mestskej organizácie Slovenského zväzu rybárov Bratislava IV, ktorý tento rybný revír spravuje, požiadal novomestský Ekopodnik o vyjadrenie k uhynutým rybám a zvláštnej pene na jazere. K Predmetnému úhynu uviedli:

„-K uhynutým rybám. Úhyn rýb je v primeranom množstve normálny jav. Deje sa stále, aj keď je najviac pozorovateľný v jarnom období. Voda sa otepľuje a prirodzeným procesom je uhynutá ryba vynesená na hladinu a následne vplyvom vetra odplavená ku náveternej časti.

Pena na okrajoch štrkoviska sa vyskytuje zvyčajne po veterných dňoch. Priamy súvis s rybami nemá. Podobná pena sa v takomto počasí tvorí aj na iných štrkoviskách.

V sobotu 17.4.2021 bola brigáda, kedy sme z brehu štrkoviska zozbierali 5 kusov kapra. Po celom obvode štrkoviska (hlavné vstupy body) sme umiestnili nové tabule oznamujúce a popisujúce rybársky revír. Nakoľko nie je aktuálna situácia v zmysle úhynu rýb výnimočná, neplánujme žiadne špeciálne opatrenie. Naši členovia priebežne brehy Kuchajdy monitorujú.

Pena sa na mnohých štrkoviskách/ jazerách objavuje takmer vždy na jar, nevynímajúc ani Kuchajdu, kde sa pravidelne objavuje na jar každý rok. Jedná sa o fyzikálny jav na povrchu vody, príčinou ktorého je vysoké povrchové napätie na rozhraní vody a vzduchu. Veľkosť povrchového napätia závisí od teploty vody, vzduchu a od obsahu rozpustených látok. Keďže povrchová voda nevykazovala v žiadnom roku, kedy bola pena po okrajoch jazera, zhoršený stav, až na sinice či riasy (biologický pôvod), ktoré však boli v limite dokonca na kúpenie, máme za to, že stav vody je momentálne v poriadku.“

Zdroj: Ekopodnik-Bratislava Nové Mesto