Stará vodáreň pri Cyklomoste Slobody ožíva

846

Vedľa Cyklomostu Slobody je stavba a areál bývalej vodárne, ktorá kedysi zásobovala vodou závod Technické sklo v Dúbravke. Vodáreň bola postavená v polovici 60-tich rokov minulého storočia. Hoci nejde o žiadnu výnimočnú industriálnu architektúru, jej technické riešenie je celkom zaujímavé.

Začiatkom roku 2020 areál vodárne odkúpilo vinárstvo THEBENER, ktorý pripravil jej rekonštrukciu. Celý objekt bol zachovaný a opravený v pôvodnom vzhľade, vrátane sklobetónových výplní okien, ktoré mu dávajú technický charakter.

Stav Starej vodárne pred rekonštrukciou

Pre vlastné potreby bude objekt využívaný na skladovanie ríbezľového vína spoločnosti THEBENER, spol. s r. o. Víno bude umiestnené v podzemných nádržiach zasypaných zeminou. Po rekonštrukcii bude areál a objekt sprístupnený verejnosti ako minimúzeum starej vodárne – s možnosťou vstupu do podzemných priestorov a obhliadky hlavnej studne s priemerom 5 metrov a hĺbkou približne 15 metrov, ktorá je pod budovou vodárne. Otvory do studne sú zakryté sklom alebo bezpečným pletivom a studňa je nasvietená, aby vynikla jej majestátnosť. Vonku pri vstupe do areálu plánujú majitelia v prístrešku prezentovať zvyšky technického vybavenia vodárne, ktoré sa zachovali – naftový motor elektrického generátora, pôvodnú rozvodňu s analógovými meracími prístrojmi a ďalšie artefakty. Na stenách prístrešku budú grafické panely s informáciami o histórii vodárne, popismi jej technického riešenia, fotografiami a pôvodnými projektmi.

V areáli je však dosť priestoru aj pre ďalšie aktivity a služby pre návštevníkov.

Augustín Mrázik: „V uplynulom roku sme vyčistili terén a zateplili stavbu. V tomto roku sme ošetrili stromy a pripravujeme zatrávnenie areálu, vrátane umelého zavlažovania. Považoval by som ale za škodu, ak by tak krásny areál v tesnom kontakte s Cyklomostom slobody nebol využitý aj ináč. My sami nemáme ambície tu prevádzkovať podnikateľskú aktivitu, hľadáme preto námety a súčasne záujemcov, ktorí by mali záujem tu rozbehnúť niečo zmysluplné, určené najmä obyvateľom DNV a návštevníkom cyklomostu. Kým nájdeme vhodnú náplň a jej prevádzkovateľa, chceme areál len skultivovať a prípadne tu umožniť organizáciu spoločenských podujatí.”

Zdroj: Devínska Nová Ves