Staré Mesto bude vyberať poplatky len za poskytnuté služby, školné vráti

1019

Poplatky za materské základné školy Staré Mesto rodičom vráti. Vyberať bude poplatky iba za služby, ktoré boli poskytnuté.

Zároveň mestská časť dodala, že musia dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje, že poplatky je potrebné vyberať a na konci roka budú zúčtovaní a vrátené naspäť. To znamená, že v čase, keď služby materskej školy či školskej družiny neboli poskytnuté, poplatok nebude účtovaný. Staré Mesto bude informovať rodičov o podrobnejších informáciách prostredníctvom riaditeľov základných a materských škôl.

Vedenie mestskej časti Staré Mesto urobí maximum pre vrátenie všetkých peňazí, ktoré po zúčtovaní na konci školského roka neboli využité. Momentálne čakajú na jednoznačné usmernenie ministerstva školstva.

Zdroj: Staré Mesto