Staré Mesto chystá veľkú obnovu škôl a škôlok za vyše pol milióna eur

873

Staré Mesto investuje v priebehu najbližších mesiacov do obnovy školských zariadení 625-tisíc eur, teda viac ako tretinu z investičného úveru vo výške 1,5 milióna eur, ktorý mestská časť získala za výhodný úrok. Využitie úveru schválili staromestskí poslanci.

Ešte do konca roku 2020 plánuje mestská časť práce, ktoré môžu byť realizované aj počas prevádzky.

  • Na ZŠ Vazovova sanáciu fasády a zároveň aktualizáciu projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie budovy školy.
  • Na MŠ Karadžičova začiatok realizácie výmeny kuchynského výťahu a stavebnej úpravy dotknutých priestorov.
  • Na MŠ Šulekova rekonštrukciu vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány a vonkajšiu hydroizoláciu objektu od svahu.

Aby neobmedzila vyučovanie, obnova školských jedální, kuchýň a priestorov škôl v priebehu roka 2021 – a najmä v čase letných prázdnin bude zrealizovaná:

  • na ZŠ s MŠ M. Hodžu na Podjavorinskej rekonštrukcia kuchyne a skladu potravín, vrátane výmeny spotrebičov a kuchynského zariadenia, vzduchotechniky a odstránenia zavĺhania suterénu školy
  • na ZŠ Mudroňova rekonštrukciu kuchyne a jedálne vrátane vzduchotechniky a spotrebičov
  • na ZŠ s MŠ Grosslingová rekonštrukciu fasády (január 2021)
  • na MŠ Malá revitalizáciu detského ihriska, rekonštrukciu oplotenia, terénne úpravy a zabezpečenie odvodnenia
  • na MŠ Vazovova – úprava dopadových plôch detského ihriska (január 2021)

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová o tom informovala riaditeľky a riaditeľov na spoločnom stretnutí.

Staré Mesto je zriaďovateľom 7 základných a 19 materských škôl. Mnohé nedostávali starostlivosť, ktorú si zaslúžia. V obnovách však pokračujeme postupne a systematicky.

Zdroj: Staré Mesto