Staré Mesto koná ekologicky

874

Mestská časť Staré Mesto v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM organizuje zber elektroodpadu. V sobotu 3. októbra 2020 obyvateľom Starého Mesta BEZPLATNE odvezie nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

Najneskôr do 30. septembra 2020 treba objednať zber online cez https://www.zberelektroodpadu.sk/domov.php alebo vyplniť formulár na https://bit.ly/32TLwHT a zaslať ho na adresu lenka.uzsakova@staremesto.sk.

Nahláste:

– druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

– meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

V deň zberu 3. októbra 2020 do 8:00 hod. vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

DÔLEŽITÉ POKYNY:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí.
  • Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte do 14:30 telefónne číslo 0907 434 303.
  • Aby sa v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášajú z bytov, pivníc či povál.
  • Berú chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.
  • Nezbierajú televízory a monitory

Zdroj: Staré Mesto